Meklēt

Jauno juristu karjeras diena 2017

Sākusies pieteikšanās Jauno juristu karjeras dienai 2017

ELSA Latvia aicina studentus pieteikties Jauno juristu karjeras dienai, kura šogad norisināsies 9 Latvijas pilsētās 2017.gada 20.aprīlī. Gatavību uzņemt studentus ir izteikušas tiesas, prokuratūras, zemesgrāmatu un uzņēmumu reģistra nodaļas, advokātu un juridiskie biroji.

Piesakoties Jauno juristu karjeras dienai, Tu iegūsi iespēju 20.aprīlī apmeklēt izvēlēto iestādi, lai uzzinātu vairāk par jurista ikdienas darbu, pienākumiem un karjeras iespējām.

Pieteikšanās notiks no 3.līdz 14.aprīlim. Lai uzzinātu vairāk par pieteikšanās kārtību, lasi vairāk sadaļā “Dalības noteikumi”.

Advertisements
Featured post

Karjeras diena Ārlietu ministrijā

Ārlietu ministrija Jauno juristu karjeras dienā aicina startptautisko tiesību un cilvēktiesību interesentus iepazīt ministrijas ikdienas darbu

 

Adrese: K.Valdemāra iela3, Rīga, LV-1395, Latvija

Apmeklējuma laiks: 10:00-12:00

Studentu skaits: 2 studenti Juridiskajā departamentā ( Starptautisko tiesību nodaļa);

2 studenti Latvijas Pārstāvja Starptautiskajās Cilvēktiesību institūcijas birojs (Elizabetes ielā 57)

Piesakies, aizpildot anketu:

Karjeras diena Valsts valodas centrā

Valsts valodas centrs ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas, īstenojot valsts politiku, kā arī uzraugot un kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu valsts valodas jautājumos, nodrošina latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.

Valsts valodas centrs aicina studentus iepazīt tā juristu ikdienas darbu.

Adrese:  Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010

Apmeklējuma laiks: 10:00-12:00

Studentu skaits: nav ierobežots

Piesakies, aizpildot anketu:

Karjeras diena ZAB BDO Law

BDO LAW ir neatkarīgs zvērinātu advokātu birojs, kas strādā kopā ar BDO – vienu no pasaulē lielākajiem audita, nodokļu un finanšu konsultāciju uzņēmumu tīkliem, kas apvieno vairāk nekā 1400 birojus 158 valstīs. BDO LAW ir daļa no daudznozaru organizācijas, un šis apstāklis ļauj piedāvāt kompleksus multidisciplinārus risinājumus klienta biznesa vajadzībām ciešā sadarbībā ar audita, nodokļu un finanšu konsultāciju ekspertiem

Jauno juristu karjeras dienā BDO Law ļaus studentiem ieskatīties sava biroja ikdienas darbā.

Adrese:Kaļķu iela 15, Rīga

Apmeklējuma laiks: 10:00-17:00

Studentu skaits: 3 cilvēki

PIETEIKŠANĀS APTURĒTA, JO SASNIEGTS MAKSIMĀLAIS PIETEIKUMU SKAITS.

 

Karjeras diena Latvijas Republikas Satversmes tiesā

Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesu varas institūcija, kura īsteno konstitucionālo kontroli.  Satversmes tiesa kā tiesu varas institūcija savas funkcijas īsteno, spriežot tiesu. Tiesas spriešanas būtība Satversmes tiesā atšķirībā no citām tiesām ir izšķirt strīdus par tiesību normu atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām.

Adrese: Jura Alunāna iela 1,
Rīga,

Apmeklējuma laiks: 10:00-13:00

Studentu skaits: 7 cilvēki

Prasības: studentiem jābūt interesei valststiesībās un jābūt apguvušiem konstitucionālo tiesību kursu.

Aktivitātes: Studentiem būs iespēja iejusties Satversmes tiesas tiesneša palīga, Satversmes tiesas padomnieka un Satversmes tiesas tiesneša ikdienas darbā.

Piesakies, aizpildot anketu:

Karjeras diena ZAB COBALT

ZAB COBALT ir advokātu birojs kas sniedz augstas kvalitātes juridiskos pakalpojumus Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Jauno juristu karjeras dienā birojs uzņems pie sevis studentus, lai iepazīstinātu ar advokātu biroja darbu un advokāta ikdienas darba pienākumiem.

Adrese:

Apmeklējuma laiks: 10.30-13.00 (laiks tiks precizēts)

Studentu skaits: 15 cilvēki

Aktivitātes: Studentiem būs iespēja grupā iepazīties ar jurista profesiju, (individuāla juristu vai advokātu ēnošana netiks piedāvāta).

 

Piesakies, aizpildot anketu:

Karjeras diena Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā

Adrese: Baldones iela 1a, Rīga

Apmeklējuma laiks: 9:00-12:00

Studentu skaits: Baldones iela 1a, Rīga

Studentu skaits: 10 cilvēki

 

Piesakies, aizpildot anketu:

Karjeras diena Rīgas rajona tiesā (Rīgas, Siguldas un Jūrmalas tiesu nams)

*Rīgas rajona tiesas Rīgas tiesu nams

Adrese: Lomonosova iela 10, Rīga

Apmeklējuma laiks:9:30-15:00

Studentu skaits: 2 cilvēki

*Rīgas rajona tiesas Siguldas tiesu nams

Adrese: Šveices iela 27, Sigulda

Apmeklējuma laiks:9:30-15:00

Studentu skaits: 2 cilvēki

*Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nams

Adrese: Zigfrīda Meierovica prospekts 1A, Jūrmala

Apmeklējuma laiks: 9:30-15:00

Studentu skaits: 2 cilvēki

 

Piesakies, aizpildot anketu:

Karjeras diena pie individuāli praktizējošas zvērinātas advokātes Radas Matjušinas

Zvērināta avokāte Rada Matjušina Jauno juristu karjeras dienā sniedz iespēju ielūkoties advokāta ikdienas darbā un doties līdzi uz tiesas sēdi administratīvajā lietā.

 

Apmeklējuma laiks:

Adrese: Brīvības iela 99, 3.stāvs, Rīga

Studentu skaits: 2 cilvēki

Aktivitātes: advokāta darba vērošana, dokumentu izpēte, piedalīšanās klausītāja lomā tiesas sēdē no pl.13.00 administratīvajā lietā (Baldones ielā)

Piesakies, aizpildot anketu:

Karjeras diena juridiskajā birojā “Lex et regio”

Birojā strādā viens jurists, kas sniedz juridiskos pakalpojumus galvenokārt fiziskās un juridiskās personas maksātnespējas procesos, konsultē par parādu piedziņas procesiem, dzīvokļu jautājumiem (apsamniekošana) un uzņēmumu reģistrāciju un likvidēšanu.

Adrese: Maskavas iela 201, Rīga.

Apmeklējuma laiks: 10:00-17:00

Studentu skaits: 1

Prasības : jābūt bakalaura studiju programmas studentam

Aktivitātes: Iepazīšanās ar biroja darbību, iepazīšanās ar civillietas materiāliem pirms tiesas sēdes, tiesas sēdes apmeklējums

 

WordPress.com blogs.

Up ↑