Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesu varas institūcija, kura īsteno konstitucionālo kontroli.  Satversmes tiesa kā tiesu varas institūcija savas funkcijas īsteno, spriežot tiesu. Tiesas spriešanas būtība Satversmes tiesā atšķirībā no citām tiesām ir izšķirt strīdus par tiesību normu atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām.

Adrese: Jura Alunāna iela 1,
Rīga,

Apmeklējuma laiks: 10:00-13:00

Studentu skaits: 7 cilvēki

Prasības: studentiem jābūt interesei valststiesībās un jābūt apguvušiem konstitucionālo tiesību kursu.

Aktivitātes: Studentiem būs iespēja iejusties Satversmes tiesas tiesneša palīga, Satversmes tiesas padomnieka un Satversmes tiesas tiesneša ikdienas darbā.

Piesakies, aizpildot anketu:

Advertisements