Meklēt

Jauno juristu karjeras diena 2017

Karjeras diena Rīgas bāriņtiesā

Bāriņtiesa aizsargā bērna un rīcībnespējīgupersonas tiesības un tiesiskās intereses, izskata iesniegumus un sūdzības, piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumus, sadarbojas ar citām bāriņtiesām un iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību, kā arī veic citas būtiskas funkcijas bērnu tiesību aizstāvībai. Jauno juristu karjeras dienā bāriņtiesa iepazīstinas studentus ar tās juristu ikdienas darbu.

Adrese: Kalēju iela 78, Rīga

Apmeklējuma laiks: Visa diena

Studentu skaits: 4 cilvēki

 

Piesakies, aizpildot anketu:

 

 

Piesakies, aizpildot anketu:

Advertisements

Karjeras diena Latvijas Republikas Patentu valdē

Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Patentu valde īsteno valsts politiku rūpnieciskā īpašuma jomā, izpilda Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas, reģistrē tiesības uz rūpnieciskā īpašuma objektiem un uztur attiecīgos reģistrus, kā arī sniedz citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus, veicina valstī un sabiedrībā izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

Jauno juristu karjeras dienas ietvaros Patentu valde iepazīstinās studentus ar tās juristu ikdienas darbu.

Adrese: Citadeles iela 7, Rīga

Apmeklējuma laiks: 9:00-13:00

Studentu skaits: 1 students

 

PIETEIKŠANĀS APTURĒTA, JO SASNIEGTS MAKSIMĀLAIS PIETEIKUMU SKAITS

Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Tiesības nostiprina uz zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu pamata. Jauno juristu karjeras dienas ietvaros studentiem būs iespēja iepazīties ar zemesgrāmatu nodaļas ikdienas darbu.

Adrese: Ģimnāzijas iela 11, Daugavpils

Apmeklējuma laiks: 14:00-17:00

Studentu skaits: 3 cilvēki

 

Piesakies, aizpildot anketu:

Karjeras diena ZAB Novius

Advokātu biroja galvenās darbības jomas ir komerctiesības, līgumtiesības, ar nekustamo īpašumu saistītie jautājumi un dažāda veida tiesvedības (civillietas, krimināllietas, administratīvās lietas).

Jauno juristu karjeras dienā birojs iepazīstinās studentus ar advokāta ikdienas darbu.

Adrese: Elizabetes iela 63-7, Rīga

Apmeklējuma laiks: 10:00-13:00

Studentu skaits: 2 cilvēki

Lai pieteiktos, aizpildi anketu:

Karjeras diena Nodarbinātības valsts aģentūrā

Nodarbinātības valsts aģentūras misija
ir nodrošināt bezdarba samazināšanas politikas īstenošanu, sniedzot efektīvus, nodarbinātību veicinošus pakalpojumus sabiedrības interesēs.

Jauno juristu karjeras ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra iepazīstinās studentus ar aģentūras juristu ikdienas darbu.

Adrese: K.Valdemāra iela 38/1, Rīga

Apmeklējuma laiks: No 9.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00)

Studentu skaits: 1 cilvēks

Prasības: jāstudē profesionālā augstākā izglītība un vismaz 3.kursa students

Prasības: Nepieciešama  izziņa no izglītības iestādes, ka persona tiešām studē augstskolā.

Aktivitātes: Iepazīstināšana ar Nodarbinātības valsts aģentūras juriskonsultu ikdienas pienākumiem, iespējama dokumentu, kas nesatur personas datus vai komercnoslēpumu, sagatavošana vai izvērtēšana.

Piesakies, aizpildot anketu:

Sākusies pieteikšanās Jauno juristu karjeras dienai 2017

ELSA Latvia aicina studentus pieteikties Jauno juristu karjeras dienai, kura šogad norisināsies 9 Latvijas pilsētās 2017.gada 20.aprīlī. Gatavību uzņemt studentus ir izteikušas tiesas, prokuratūras, zemesgrāmatu un uzņēmumu reģistra nodaļas, advokātu un juridiskie biroji.

Piesakoties Jauno juristu karjeras dienai, Tu iegūsi iespēju 20.aprīlī apmeklēt izvēlēto iestādi, lai uzzinātu vairāk par jurista ikdienas darbu, pienākumiem un karjeras iespējām.

Pieteikšanās notiks no 3.līdz 14.aprīlim. Lai uzzinātu vairāk par pieteikšanās kārtību, lasi vairāk sadaļā “Dalības noteikumi”.

Featured post

Karjeras diena ZAB Skopiņa & Azanda

Zvērinātu advokātu birojs “Skopiņa & Azanda” ir advokātu birojs Rīgā, kura dibinātājas ir zvērinātas advokātes Laine Skopiņa un Ieva Azanda. Biroju raksturo kompakts radošu profesionāļu kodols, kurš spēj nodrošināt uzņēmumu un privātpersonas juridiskās vajadzības.

 

Adrese:  Brīvības bulvāris 40-37, Rīga;

Apmeklējuma laiks: 10:00-14:00

Studentu skaits: 2 cilvēki

Prasības: 1 bakalaura un 1 maģistra programmas students

Aktivitātes: Saruna ar biroja vadošo partneri, iespēja sekot biroja juristu ikdienas darbam, praktiski uzdevumi

Piesakies apmeklējumam, aizpildot anketu:

Karjeras diena Juridiskās palīdzības administrācijā

Juridiskās palīdzības administrācija  ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas padotības iestāde.

 JPA darbības virzieni, kas nodrošina deleģēto funkciju un uzdevumu īstenošanu:
  • pieejas nodrošināšana taisnīgai tiesas aizsardzībai maznodrošinātām un trūcīgām personām un personām, kuru īpašā situācija, īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis uzskatāms par atbilstošu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai;
  • valsts kompensāciju cietušajiem izmaksāšanas nodrošināšana personām, kuras cietušas tīšos noziedzīgos nodarījumos, kuru rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta personas tikumība vai dzimumneaizskaramība, ja cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu noziegumos un to veselībai ir nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, iestājusies personas nāve vai persona cietusi dzimumnoziegumā.

 

 

Adrese:  Pils laukums 4, Rīga.  Pie ārdurvīm jānospiež kods 11 un jādodas uz 2 stāvu.

Apmeklējuma laiks: 10:00-12:30

Studentu skaits: 15

Aktivitātes: informatīva lekcija par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu un valsts kompensācijās cietušajiem izmaksāto naudas līdzekļu piedziņu, kāzusu risināšana un analīze.

Piesakies, aizpildot anketu:

 

Karjeras diena Uzņēmumu reģistrā Rīgā un reģionos

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Reģistrs) ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus.

Jauno juristu karjeras dienas ietvaros Uzņēmumu reģistrs aicina  ielūkoties Uzņēmumu reģistra ikdienas darbā

*Rīgas nodaļa:

Adrese: Pērses iela 2, Rīga

Apmeklējuma laiks: 10:00-14:00

Studentu skaits: 3 cilvēki

Prasības: Jābūt vismaz 2.kursa studentam

*Bauskas nodaļa:

Adrese: Katoļu iela 3, Bauska

Apmeklējuma laiks: 10:00-13:00 (laiks var tikt precizēts)

Studentu skaits: 1 cilvēks

Prasības: Jābūt vismaz 2.kursa studentam

*Jēkabpils nodaļa:

Adrese: Brīvības iela 157, Jēkabpils

Apmeklējuma laiks: 10:00-13:00 (laiks var tikt precizēts)

Studentu skaits: 1 cilvēks

Prasības: Jābūt vismaz 2.kursa studentam

*Saldus nodaļa:

Adrese: Avotu iela 12, Saldus

Apmeklējuma laiks: 10:00-13:00 (laiks var tikt precizēts)

Studentu skaits: 1 cilvēks

Prasības: Jābūt vismaz 2.kursa studentam

*Rēzeknes nodaļa:

Adrese: Abrīvošanas aleja 81, Rēzekne

Apmeklējuma laiks: 10:00-13:00 (laiks var tikt precizēts)

Studentu skaits: 3 cilvēki

Prasības: Jābūt vismaz 2.kursa studentam

*Valmieras nodaļa:

Adrese: Rīgas iela 25, Valmiera

Apmeklējuma laiks: 10:00-13:00 (laiks var tikt precizēts)

Studentu skaits: 1 cilvēks

Prasības: Jābūt vismaz 2.kursa studentam

 

 

Piesakies, aizpildot anketu: 

 

 

 

 

 

WordPress.com blogs.

Up ↑