Piesakoties Jauno juristu karjeras dienai, students apņemas ievērot sekojošus noteikumus:

  1.  Lai pieteiktos Jauno juristu karjeras dienai personai ir jābūt jurisprudences studentam un jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa. Viens students vienlaikus var pieteikties tikai vienam apmeklējumam.
  2. Vienas dienas laikā pēc pieteikuma saņemšanas ELSA Latvia sazinās ar studentiem, kuri pieteikušies apmeklējumam, informējot, vai Jauno juristu karjeras dienas  ietvaros students varēs apmeklēt iestādi, kurā students ir pieteicies. Ar “iestādēm” šo noteikumu kontekstā jāsprot tiesas, biroji, zemesgrāmatu nodaļas, advokātu un juridiskie biroji un valsts iestādes, kuras uzņem pie sevis studentus Jauno juristu karjeras dienas ietvaros.
  3. Piešķirot vietu studentam, kurš pieteicies apmeklējumam, ELSA Latvia vadās pēc hronoloģijas principa, t.i., vieta tiek piešķirta tam, kurš pieteicies pirmais.
  4. Ja students saņem atbildi, ka visas vietas apmeklējumam jau ir aizņemtas, viņam ir tiesības pieteikties citas iestādes apmeklējumam.
  5. Studentam ir pienākums paziņot ELSA Latvia un uzņemošajai iestādei, ja viņš nevarēs ierasties uz Jauno juristu karjeras dienu vismaz 3 dienas iepriekš.
  6. Ja students, kurš pieteicies iestādes apmeklējumam, neatbilst uzņemošās iestādes izvirzītajiem kritērijiem, ELSA Latvia patur tiesības anulēt studenta pieteikumu, informējot par to studentu. Tādā gadījumā studentam ir tiesības pieteikties citas iestādes apmeklējumam.
  7. Pēc tam, kad iestādes norādītais maksimālais pieteikumu skaits saņemts, pieteikumi tiek nosūtīti iestādei apstiprināšanai.Iestādes patur tiesības izvērtēt pieteikušos kandidātu piemērotību karjeras dienā konkētajā iestādē.
  8. Piedaloties Jauno juristu karjeras dienā, students apņemas ierasties norādītajā laikā un adresē, ievērot vispārpieņemtos ētikas noteikumus un ievērot lietišķu ģērbšanās stilu, apmeklējot uzņemošo iestādi.

 

Ja Tev rodas neskaidrības vai jautājumi, sazinies ar mums: karjerasdiena.elsa@gmail.com

Advertisements